Trong quá trình hoạt động rất nhiều doanh nghiệp, công ty phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi này sẽ giúp công ty hoạt động tốt hơn cũng như có thể hạn chế được những sai phạm. Vậy để có thể thay đổi nhanh chóng nội dung đăng ký kinh doanh thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục như thế nào?

Cần phải thay đổi những nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp nào?

Điều hành một doanh nghiệp là điều không hề đơn giản. Bạn sẽ phải chủ động trong rất nhiều những vấn đề, trường hợp phát sinh. Đặc biệt rất nhiều công ty đều ít nhiều đã từng phải thực hiện những việc thay đổi đăng ký kinh doanh. Trên thực tế không phải trong hoàn cảnh nào cũng có thể thay đổi được.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Trường hợp nào cần phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Việc thay đổi những nội dung trong đăng ký kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận hành, sản xuất của công ty, đến những lệ phí, thủ tục mà doanh nghiệp cần thực hiện. Do đó việc thay đổi những nội dung đăng ký kinh doanh sẽ chỉ có thể được thực hiện trong những trường hợp sau:

 • Thay đổi con dấu của doanh nghiệp.

 • Thay đổi những cổ đông/thành viên của doanh nghiệp.

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Thay đổi vốn điều lệ: Giảm vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ, cơ cấu lại nguồn vốn góp hay cổ phần giữa các cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp.

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh: Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, rút ngành nghề.

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Chuyển hay thay đổi đến một địa chỉ mới.

 • Thay đổi tên doanh nghiệp: Tên tiếng nước ngoài, tên tiếng Việt, tên viết tắt của công ty.

Trong những trường hợp này thì doanh nghiệp, công ty đó sẽ phải thực hiện những thủ tục để có thể thực hiện thay đổi được những nội dung trong đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi cần diễn ra nhanh chóng để không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Trường hợp nào thì không cần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh?

Ngoài những trường hợp được kể trên thì cũng có những trường hợp khác nhau xay ra. Tuy nhiên những trường hợp này bạn không cần phải thực hiện thay đổi những nội dung trong đăng ký kinh doanh của mình. Cụ thể:

 • Thay đổi cổ đông sáng lập.

 • Thay đổi thông tin cổ đông trong doanh nghiệp cổ phần.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hồ sơ bao gồm nhiều giấy tờ, thủ tục khác nhau

Thủ tục, giấy từ cần chuẩn bị để thay đổi nội dung trong đăng ký kinh doanh

Việc thay đổi những nội dung đăng ký kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp vận hành ổn định và không ảnh hưởng đến pháp luật. Tùy thuộc vào nội dung thay đổi là gì mà sẽ có những hồ sơ cụ thể khác nhau. Vì vậy mà để thực hiện những thay đổi trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thì bạn sẽ cần phải trang bị những giấy tờ, thủ tục như sau:

Thủ tục giấy tờ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Nếu bạn thực hiện chuyển địa chỉ của công ty trong phạm vi thành phố, tỉnh thành nơi mà doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thành lập thì sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • 1 giấy ủy quyền (nếu bạn sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi trụ sở chính kinh doanh).

 • 1 bản sao biên bản của cuộc họp, trong đó có đề cập đến những việc như sẽ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên/chủ sở hữu/Đại hội cổ đông/các thành viên hợp danh.

 • 1 quyết định về việc thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp.

 • 1 danh sách kê khai những thành viên trong doanh nghiệp.

 • 1 điều lệ của doanh nghiệp đã sửa đổi.

 • 1 thông báo thay đổi là theo mẫu mới nhất.

Hồ sơ khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trong phạm vi ngoài tỉnh thì sẽ cần chuẩn bị:

 • 1 giấy ủy quyền (nếu bạn sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi trụ sở chính kinh doanh).

 • 1 bản sao biên bản của cuộc họp, trong đó có đề cập đến những việc như sẽ thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

 • 1 quyết định về việc thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp.

 • 1 danh sách kê khai những thành viên trong doanh nghiệp.

 • 1 điều lệ của doanh nghiệp đã sửa đổi.

 • 1 thông báo thay đổi là theo mẫu mới nhất.

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp

 • 1 giấy ủy quyền.

 • 1 bản bảo biên bản cuộc họp của doanh nghiệp về việc thay đổi tên của doanh nghiệp.

 • 1 quyết định về việc thay đổi tên của công ty.

 • 1 thông báo thay đổi dựa theo mẫu mới có sẵn.

Bạn có thể tự thực hiện việc thay đổi hoặc có thể liên hệ các dịch vụ thay đổi tên công ty để được hỗ trợ. Hồ sơ đầy đủ và chuẩn xác sẽ giúp tiết kiệm thời gian hiệu quả.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Bạn có thể tự thực hiện hoặc liên hệ các dịch vụ  hỗ trợ

Hồ sơ thay đổi tỷ lệ vốn góp, vốn điều lệ

 • 1 giấy ủy quyền.

 • 1 bản sao biên bản của cuộc họp có đề cập đến việc tăng/giảm tỷ lệ vốn góp, vốn điều lệ.

 • 1 quyết định về việc tăng/giảm tỷ lệ vốn góp, vốn điều lệ.

 • 1 thông báo thay đổi dựa theo mẫu có sẵn.

Thủ tục khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • 1 giấy ủy quyền.

 • 1 bản sao biên bản về cuộc họp có đề cập đến nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh.

 • 1 quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

 • 1 thông báo thay đổi dựa theo mẫu có sẵn.

Thủ tục, hồ sơ khi thay đổi dấu công ty

 • 1 giấy ủy quyền.

 • 1 bản sao của giấy chứng nhận đăng ký thuế.

 • 1 bản sao giấy chứng nhận đầu tư.

 • 1 thông báo thay đổi dấu theo mẫu có sẵn.

Có thể thấy được rằng, việc chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp sớm được chấp thuận. Điều này cũng sẽ giúp công ty hoạt động ổn định và không làm ảnh hưởng đến kinh doanh. Bạn có thể liên hệ những dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh để được hỗ trợ nhanh gọn nhất.

Bài viết liên quan