Tối ưu hóa Windows 10 là một công việc cần thiết giúp cho máy tính hay laptop của bạn làm việc ổn định và mượt mà hơn. Để đảm bảo các nhu cầu như chơi game, làm việc hay học tập hiệu quả hơn.

Hướng dẫn tối ưu hóa windows 10 để chơi game và làm việc mượt mà

Tham khảo thêm:

Hãy cùng Blog Thiên Minh tìm hiểu về cách tối ưu hóa Windows hiệu quả nhé!

Hướng dẫn tối ưu hóa windows 10 để chơi game và làm việc mượt mà

15 điều bạn nên tối ưu cho Windows 10 trở nên mượt mà hơn

1. Kiểm tra cập nhật bản mới nhất của windows, kiểm tra cập nhật drive

Check for the latest version of windows, check for drive updates

2. Tắt hiệu ứng chuyển động của windows

Turn off windows motion effect

3. Set ram ảo cho windows

Set virtual ram for windows

4. Giảm thời gian khởi động của windows

Reduce the boot time of windows

5. Tắt các app chạy ngầm của windows

Turn off the applications running in the background of windows

6. Tắt các chương trình khởi động cùng windows

Turn off programs that start with windows

7. Tắt một số dịch vụ không cần thiết của hệ thống

Turn off some unnecessary system services

8. Tắt hệ thống diệt virus

Turn off the antivirus system

9. Tắt Windows Defender Antivirus

Turn off Windows Defender Antivirus

10. Tăng tốc mạng thêm 20%, để địa chỉ DNS google

Increase network speed by 20%, to DNS address google

11. Tăng hiệu suất nguồn điện cho laptop

Increase power efficiency for laptops

12. Xóa tập tin tạm của hệ thống

Delete the temporary file of the system
%temp% prefetch
@echo off
color 0C echo Xoa file rac cho Windows
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.* rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*” del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*”
del /f /s /q “%userprofile%\recent\*.*”
echo Qua trinh quet rac da hoan tat. Cam on ban da theo doi Nguyen Ho Nhat Anh!
pause

13. Dọn rác ổ cứng

Empty the hard drive

14. Chống phân mảnh ổ cứng

Defragment the hard drive

15. Bật chế độ ngủ đông của hệ thống

Turn on hibernation of the system
powercfg – h on

Hi vọng thông qua bài viết này của Blog Thiên Minh sẽ giúp bạn tối ưu hóa được windows 10 giúp chơi game hay làm việc trở nên nhẹ nhàng và mượt mà hơn bao giờ hết.

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan